Accusative: patient as modifier

Filters
Syntactical Level
Form


The accusative sometimes (in post-Homeric poetry) signals the macrorole of patient as a modifier with verbal nouns.

Example Sentences: 


ἀλλ’ οἱ μὲν ἐχθροὶ καταγελῶσιν, οἱ δὲ σύμμαχοι τεθνᾶσι τῷ δέει τοὺς τοιούτους ἀποστόλους

Je vijanden lachen jou uit, maar je bondgenoten besterven het van angst voor zulke gezanten.μισόθεον μὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα | αὐτοφόνα κακὰ καρατόμα

Nee, eerder dan een god-hatend huis, dat vele vreselijke koppensnellerijen onder familieleden kent!