Infinitive with preposition and article

studieniveau: 
1
Filters


εἰρώτα τὸν Δημάρητον ὁκοῖόν τι εἴη τὸ ἄρχειν μετὰ τὸ βασιλεύειν

[De nieuwe Spartaanse koning] vroeg Demaretos hoe het was om een ambt te bekleden ná het koningschap.


The infinitive, preceded by a preposition and an article, signals a satellite. The semantic role of the satellite depends on the meaning of the preposition in question.

Lexical usage

Some common combinations:

  • cause: διὰ τό (less often: ἐκ τοῦ) with the infinitive;
  • goal: ὑπὲρ τοῦ, τοῦ ... ἕνεκα (less often: ἐπὶ τό of πρὸς τό) with the infinitive.

Syntactic behaviour

Note that an infinitive with an article does not lose any of its verbal characteristics: it can be accompanied by a subject (in the accusative), objects and adverbials: τὸ ἀποδιδόναι τὰς ἐπιστόλας = ἡ τῶν ἐπιστολῶν ἀπόδοσις.

Historical background

Prepositions are used with the infinitive with the article from the classical period onwards (Sophocles [497/6–406] according to Bornemann-Risch 1978, Aeschylus [525/4–456/5] according to Duhoux 2000, Herodotus [ca. 485–424] according to Luraghi 2014). This completes the evolution to a full noun.

Example Sentences: 


ὑπὲρ τοῦ τούτων γενέσθαι κῡ́ριος ... πάντα πρᾱγματεύεται

Hij ondernam alles om hun meester te worden.οἳ καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβάντες ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸ κελευόμενον ποιῆσαι

En zij [= de Atheners] waren bereid hun land en hun stad achter te laten en aan boord van de triëren te gaan, om het bevel [van Philippos van Macedonië] niet uit te voeren.προεῖπον δὲ ταῦτα τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς

Zij schreven dit voor om het verdrag niet te verbreken.νομίζω γὰρ ἐμαυτὸν ἐοικέναι λέγοντι ταῦτα ἕνεκα τοῦ ὑμᾶς μᾶλλον ἐθέλειν παρ’ ἐμοὶ καταμένειν

Ik ben immers van mening dat het zou lijken alsof ik dit alleen zei opdat jullie liever bij mij zouden willen blijven.τῶν δὲ Ἑλληνικῶν στρατοπέδων οὐδέτερον ᾔσθετο τῆς μάχης διὰ τὸ πολὺ προελθεῖν αὐτοὺς καὶ στρατόπεδον οἰηθῆναι καταληψομένους ἐπείγεσθαι

Geen van de Griekse legers was zich van het gevecht bewust omdat [de Chaoniërs en de andere barbaren] hen ver voorafgegaan waren, en omdat zij meenden dat [de barbaren] zich haastten om hun kamp op te zetten.ἐν τῷ προθυμεῖσθαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα | ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασκέ με

Which punishment did you discern in eagerness and courage? Teach me this.