Prepositions with the dative: cause

studieniveau: 
3
Filters


οὐ δεῖ μέγα φρονεῖν ἐπὶ τοῖς διὰ τύχην ἀλλὰ τοῖς δι’ αὑτόν

Men moet zich niet beroemen op wat men door het lot, maar op wat men door zichzelf verkregen heeft.


The preposition ἐπί with the dative signals a cause. Less frequent are ἀμφί (in poetry), ἐν and περί.

Lexical usage

The preposition περί with the dative mainly expresses cause (according to Luraghi reference) with verbs of ‘fearing’ or of ‘fighting’, while the preposition ἐπί often occurs with verbs of (positive or negative) emotions.

Historical background

In the Greek of Bible translations ἐν ‘because of’ is more common under influence of Hebrew. Hebrew uses בְּ /bə/ both for ‘in’ (place) as for ‘with’ (instrument) or ‘through’ (cause).

Example Sentences: 


καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπιβοηθήσαντες καὶ δείσαντες περὶ ταῖς ναυσὶν ἐς μάχην τε κατέστησαν πρὸς αὐτοὺς

[Toen er meer Syracusanen de Spartanen kwamen bijstaan] begonnen ook de Atheners een gevecht tegen hen, om [de Toscaners] te helpen en bevreesd om hun schepen.ἐν ἄλλοις τε καὶ ὅτι ἐν ταῖς σπονδαῖς ταῖς Ἀττικαῖς ἐγέγραπτο…

[De Peloponnesiërs waren kwaad op Sparta] om andere redenen en omdat in het verdrag met Attika geschreven stond dat…οὐ δή ποτ᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφ᾽ ἐμοὶ στένεις τάδε;

Vreemdeling, deze weeklachten zijn toch niet voor mij?σὺ δὲ τούσδ’ ἐφ’ οἷσπερ τοῖς λόγοις ξυνέλεξ’ ἐγὼ | φράσον, δίδαξον

En jij, vertel, leer deze (vogels) om welke redenen ik hen bijeengeroepen heb.