Prepositions with the genitive: manner

studieniveau: 
3
Filters


οὐκέτι διαφόρως ἀλλ’ ἀπὸ μιᾶς ὁρμῆς

niet op een verschillende manier maar eensklaps


The prepositions ἀπό, διά, ἐκ, ἐπί, κατά, μετά, πρός, ὑπό and ὑπέρ with the genitive signal a manner; the preposition ἄνευ with the genitive signals the lack thereof.

Lexical usage

Idiomatic expressions:

  • ἀπὸ τοῦ ἴσου ‘equally, on par’;
  • διὰ τάχους ‘quickly’;
  • ἐκ τοῦ ἴσου ‘equally, on par’;
  • μετ’ εὐνοίας ‘with goodwill’, μετὰ σπουδῆς ‘diligently’.

Translation tips

TBX - ἀπό, διά, ἐκ, ἐπί, κατά, μετά, πρός (in ... way, like); - ὑπό (under);
- ὑπέρ (above, exceeding ); - ἄνευ (without).

Example Sentences: 


ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐχώρουν

Zij gingen op zichzelf verder.οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι παρεσκευάζοντο ὡς τῷ τειχίσματι προσβαλοῦντες κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν, ἐλπίζοντες ῥᾳδίως αἱρήσειν οἰκοδόμημα διὰ ταχέων εἰργασμένον

De Spartanen bereidden zich voor om het fort te land en ter zee aan te vallen, in de hoop een haastig opgezet bouwwerk makkelijk te veroveren.… ὅπως μὴ κατὰ φῶς θαρσαλεωτέροις οὖσι προσφέροιντο καὶ σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται

[Ze vielen 's nachts aan] om niet bij daglicht op mannen te stoten die dapperder waren en op gelijke voet met hen stonden.[…] τῆς τάξεως, ἣν ὑμῖν οἱ πρόγονοι τῆς ἀρετῆς μετὰ πολλῶν καὶ καλῶν κινδύνων κτησάμενοι κατέλιπον

[…] de ereplaats, die jullie voorouders met vele en grote gevaren voor jullie bemachtigd en nagelaten hebben.βουλόμενος κατ’ ἄκρας καὶ βεβαίως ἑλεῖν αὐτήν

... die haar [= de stad] van boven tot onder en duurzaam wil innemenδιὰ γὰρ τὴν ἀρετὴν αἱροῦνται μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια κεκτῆσθαι

Want vanuit de deugd verkiezen zij zonder moeite middelgrote bezittingen te hebben.ὅρα δὴ καὶ εἰ τόδε πρὸς τρόπου λέγω

Kijk dan ook of ik dit correct zeg.