Prepositions with the accusative: frequency

studieniveau: 
1
Filters


ἐπ’ ἐνιαυτὸν θάλλουσί τε καὶ γηράσκουσιν

Elk jaar bloeien en rijpen ze.


The prepositions ἀνά and κατά with the accusative signal frequency. Less frequent are ἐπί and παρά.

Example Sentences: 


καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σωφρόνως διάγοντας

Ze zien ook dat de ouderen zich elke dag verstandig gedragen.κινδυνεύων ἀεὶ παρ’ ἑκάστην ἡμέραν ἀπολέσθαι

Aangezien hij altijd, elke dag, het gevaar liep om te komen...βελτίων καθ’ ἡμέραν ἔσται συγγιγνόμενος ἐκείνῳ

He will grow better every day he spends with him.