Prepositions with the accusative: cause

studieniveau: 
1
Filters


διὰ γυναικῶν ὕβρεις πολλαὶ τυραννίδες ἀπολώλασιν.

Door het grensoverschrijdende gedrag van vrouwen zijn vele heerschappijen omvergeworpen.


The preposition διά with the accusative signals a cause. Less frequently one also finds ἀμφί, κατά, παρά, περί and πρός.

Lexical usage

The semantic force of these prepositions is not always identical. For instance, πρός does not so much express the reason why something is done as the perspective from which the action is undertaken (Luraghi 2003: 297).

Translation tips

‘because of’, ‘on ground of’, ‘thanks to’, ‘in the light of’

Example Sentences: 


ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Ἀριστεὺς ὁ Ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἱ πλεῖστοι ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο

Aristeus, de zoon van Adeimantos, leidde de veldtocht, en niet in het minst uit vriendschap voor hem volgden de meeste soldaten uit Korinthe hem vrijwillig.ἀνδρὶ οἰομένῳ τὶ εἶναι οὐκ ἔστιν αἴσχιον οὐδὲν ἢ παρέχειν ἑαυτὸν τιμώμενον μὴ δι᾽ ἑαυτὸν ἀλλὰ διὰ δόξαν προγόνων

Voor een man die meent dat hij iets voorstelt, is niets schandelijker dan de indruk te geven niet om hemzelf geëerd te worden, maar om de reputatie van zijn voorouders.συνήθης ἤδη μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλάκις δεῦρο φοιτᾶν

He is already used to me, Socrates, because I come here so often.εἰ δὲ παρὰ τὸ προαισθέσθαι κεκώλυται, τίς ὁ ἐκλαλήσας;

Maar als het gedwarsboomd werd doordat het op voorhand geweten was, wie was dan de klikspaan?ἐφάνη γὰρ μελέτωρ | ἀμφὶ τὸν ἐν πένθει

Want er is een wreker verschenen voor hem die in rouw is.οἱ δὲ Κυρηναῖοι πρὸς τὴν καταλαβοῦσαν συμφορὴν ἔπεμπον ἐς Δέλφους

Gezien de ramp die hen overvallen had, stuurde de Cyreniërs [een gezantschap] naar Delfi.