Prepositions with the accusative: goal

Filters


The prepositions εἰς, ἐπί and πρός with the accusative signal a goal. Less frequent are διά, κατά, μετά (in epic and late poetry) and περί.

Example Sentences: 


κατὰ θέᾱν ἧκεν

Hij kwam om te kijken.διὰ τὴν σφετέρᾱν δόξαν

voor hun eigen eerπλέων... ἐς Τεμέσην μετὰ χάλκον...

op vaart naar Temesa op zoek naar bronsὥστε οὐ μόνον πρὸς δόξαν ἀλλὰ καὶ εἰς χρημάτων λόγον λυσιτελεῖ μᾶλλον ὑμῖν ἀποψηφίσασθαι

Bijgevolg levert het niet alleen voor jullie reputatie maar ook voor de berekening van jullie vermogen meer op dat jullie ons vrijspreken.