Prepositions with the accusative: place

studieniveau: 
2
Filters


The prepositions ἀμφί, ἀνά, ἐπί, κατά, μετά, παρά, περί and πρός with the accusative signal a place. ὑπέρ is rarer.

Translation tips

TBX - ἀμφί (around ); - παρά (next to, beside);
- ἀνά (above, on); - περί (around; in the proximity of);
- ἐπί (in, spread over); - πρός (past);
- κατά (on; at the height of, opposite); - ὑπέρ (over, past); [Hom.]
- μετά (between); [after Hom. only transitively] - ὑπό (at the foot of; nearby).

Example Sentences: 


οἱ δὲ νεώτεροι ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ ὄρος κώμαις ηὐλίζοντο

Maar de jongeren bivakkeerden in de dorpen aan de voet van de berg. [attribuut]οἱ ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦντες

zij die over de Hellespont wonenχορδᾶν λήξει πατρῷον ἀνὰ δόμον

Hij zal zijn snaren bespelen boven op zijn vaderlijke huis.κατετέτμηντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν

Van daaruit waren er ook grachten in het gebied gegraven.ἦν παρὰ τὴν ὁδὸν κρήνη

Er was een bron bij de weg.πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ’ ὅμιλον;

Hoe zou je een verachtelijk man tussen de menigte redden?πρῶτοι πρὸς ἠῶ καὶ ἡλίου ἀνατολὰς οἰκέουσι ἀνθρώπων τῶν ἐν τῇ Ἀσίῃ Ἰνδοί

De eerste mensen die in Azië voorbij de dageraad en de zonsopkomst (d.w.z. het Midden-Oosten) wonen, zijn de Indiërs.Ἀλκιβιάδης δὲ τοῖς ὅρκοις οὐκ ἐτύγχανε παρών, ἀλλὰ περὶ Σηλυμβρίαν ἦν

Alkibiades was toevallig niet aanwezig bij de eedaflegging, maar hij was in de buurt van Selymbria.οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης

te land noch ter zee