Prepositions with the genitive: intermediary

studieniveau: 
2
Filters


διὰ τούτου γράμματα πέμψας Δημοσθένης ὡς Ἀλέξανδρον, ἄδειάν τινα εὕρηται

Via deze [tussenpersoon] stuurde Demosthenes een brief naar Alexander om genade voor zich te verzekeren.


The preposition διά with the genitive signals an intermediary. Less frequent are ἀπό, ἐκ (poorly attested) and ὑπό.

Example Sentences: 


… καὶ τοὺς πολεμίους, ἤν τι δύνηται, ἀπ᾽ αὐτῶν βλάψαι

[Hij werd opgedragen] om ook de vijanden, telkens hij het kon, via hen [= de Thraciërs] schade te berokkenen.Λευτυχίδης ὑπὸ κήρυκος προσηγόρευε τοῖσι Ἴωσι λέγων ...

Leutykhides bracht de Ioniërs een boodschap over via een heraut, zeggende: ...ἥκομεν κοινὴν ὁδὸν | δύ’ ἐξ ἑνὸς βλέποντε

Wij zijn samen gekomen, twee mannen die dankzij één man kunnen zien.