Prepositions with the accusative: duration

studieniveau: 
1
Filters


δόλιον γὰρ ἄνδρα φεῦγε παρ’ ὅλον τὸν βίον

Vermijd je hele leven lang listige mannen!

Menandros, Spreuken 131


The prepositions ἐπί and παρά with the accusative signal a duration. Less frequent are ἀμφί, ἀνά, διά (in poetry), εἰς, κατά and ὑπό.

Example Sentences: 


εἴτ᾽ ἐδόκει τὴν αὑτῶν ἔχειν ἑκάστους, εἴτε καὶ τῶν δοριαλώτων ἐπάρχειν, εἴτε τούτων κρατεῖν ὧν ὑπὸ τὴν εἰρήνην ἐτυγχάνομεν ἔχοντες…

Of ze nu vonden dat elkeen zijn eigen [grondgebied] moest behouden, of dat we ook over onze veroveringen moesten heersen, of dat we over die [gebieden] moesten regeren die we toevallig in vredestijd bezaten…γνοίη δ᾽ ἄν τις εἰ παραθείη πῶς Θεμιστοκλῆς, ὁ τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν ἁπάντων ἀνδρῶν ἐνδοξότατος, ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἐποίησεν

Men zou het weten als men vergeleek hoe Themistokles, de beroemdste van alle mannen in zijn tijd, datzelfde bewerkstelligde. [attribuut]κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται

Eerder als een bezit voor altijd dan als een essay om op het moment te aanhoren, werd [dit werk] geschreven. [attribuut]οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ᾽ ἀνὰ νύκτα

Want het is geen schande ellende te ontvluchten, zelfs niet ’s nachts (d.i. tijdens de nacht).ὁ νικῶν δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον | ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν

De winnaar geniet voor de rest van zijn leven een honingzoete voorspoed.οὗτος μὲν οὖν ὁ πόλεμος διέμεινεν ἐπὶ ἔτη εἴκοσι ἑπτά

So this war lasted twenty-seven years.ἐγὼ νομίζω πάντας ἀνθρώπους ἐράνους φέρειν παρὰ πάντα τὸν βίον αὑτοῖς

I am of the opinion that all people pay contributions during their lifetimes for their own good.