Prepositions with the dative: companion

studieniveau: 
1
Filters


συνέρχονται πανταχόθεν ἄνδρες ὁμοῦ γυναιξὶν ἐπὶ τὴν ἑορτήν

The men come to the feast from everywhere with the wives.


The prepositions ἅμα and σύν with the dative signal a companion. Rarer is ὁμοῦ.

Lexical usage

With verbs of fighting (πολεμέω, μάχομαι etc.) σύν + dat. indicates a comrade-in-arms or ally.
When rules or laws are involved, σύν also signifies agreement (‘conforming to’, ‘equal to’). Used with this meaning ἐν is a synonym of σύν.

Syntactic behaviour

Prepositional phrases with ἅμα always function as satellites; those with σύν usually do.

Example Sentences: 


καὶ ὅτε ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐπιστάτης γενόμενος οὐκ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς νόμους ψηφίσασθαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς νόμοις ἠναντιώθη τοιαύτῃ ὁρμῇ τοῦ δήμου ἣν οὐκ ἂν οἶμαι ἄλλον οὐδένα ἄνθρωπον ὑπομεῖναι

En wanneer hij voorzitter geworden was in de vergaderingen, liet hij het volk niet toe tegen de wetten in de stemmen, maar conform de wetten verzette hij zich tegen zulk een oproer van het volk, waaraan geen enkele andere man had kunnen weerstaan.καὶ παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς κρίσεις φιλοδικεῖν δοκοῦμεν

Wanneer we ook bij onszelf [in Athene] ons oordeel vormen aan de hand van gelijke wetten,lijken wij twistziek te zijn.βούλου κρατεῖν μέν, σὺν θεῷ δ' ἀεὶ κρατεῖν

Verlang wel te heersen, maar altijd samen met een god.ὁ Σόλων παρῆλθεν εἰς μέσον ἅμα τοῖς ἀρίστοις τῶν Ἀθηναίων

Solon stepped forwards in public together with the best of the Athenians.