Prepositions with the accusative: beneficiary/malefactive

Filters


πρὸς υἱὸν ὀργὴν οὐκ ἔχει χρηστὸς πατήρ

Een goed vader koestert geen woede tegenover zijn zoon.

Menandros, Spreuken 451


The following prepositions with the accusative signal a beneficiary or malefactive:

  • [beneficiary] εἰς, sometimes διά and πρός;

  • [malefactive] ἐπί and πρός, sometimes εἰς and ὑπέρ.

Lexical usage

The prepositions πρός 'against' mostly occurs with verbs of fighting. The context must determine whether the prepositional phrase with πρός is a beneficiary or a malefactive.

Example Sentences: 


μάλιστα δὲ Λακεδαιμονίους καὶ Πελοποννησίους διαβαλεῖν ἐς τοὺς ἐκείνῃ χρῄζων Ἕλληνας ὡς καταπροδόντες τὸ ἑαυτῶν προυργιαίτερον ἐποιήσαντο

... en vooral gezien [Demosthenes] ernaar verlangde de Spartanen en Peloponnesiërs in diskrediet te brengen bij de Grieken in die streek, omdat ze als verraders hun eigen voordeel zouden hebben nagestreefd.ἔπλεον ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους

Zij voeren uit tegen de Atheners.αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖς Κορινθίοις ἐς τοὺς Ἀθηναίους

En dit was de voornaamste aanleiding voor de oorlog van de Korinthiërs tegen de Atheners.Αἰνεία πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὸν εἰρύσσαισθε | Ἴλιον αἰπεινήν;

Aineas, hoe zou jij het steile Ilion tegen de wil van de goden kunnen redden?ἡδέως μὲν ἔχε πρὸς ἅπαντας, χρῶ δὲ τοῖς βελτίστοις

Wees aangenaam voor alle mensen, maar nuttig voor je beste vrienden.ἐν τῇ ὦν παρελθούσῃ εὐεστοῖ ὁ Κροῖσος τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπεποιήκεε

Tijdens zijn vroegere voorspoed had Kroisos alles voor hem gedaan.