Participle: condition as agreeing satellite

studieniveau: 
1
Filters
Syntactical Level
Form
Meaning


λίαν φιλῶν σεαυτὸν οὐχ ἕξεις φίλον

Als je al te veel van jezelf houdt, zal je geen vriend hebben.

Menandros, Spreuken 310


The participle, if necessary preceded by the negation μή, signals a condition as a satellite agreeing with another constituent.

Example Sentences: 


καὶ οὐ ῥᾴδιον ἦν μὴ ἁθρόοις (sc. οὖσι) καὶ ἀλλήλους περιμείνᾱσι διελθεῖν τὴν πολεμίᾱν

Het was voor hen niet gemakkelijk om het vijandig gebied te doorkruisen, tenzij ze tezamen bleven en op elkaar wachtten.ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι πειθομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει

[De Thebaan Choiretadas] antwoordde dat zij er geen spijt van zouden krijgen als ze gehoorzaamden.δόξει τις ἀμαθεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν

Iemand die wijze dingen spreekt tot een ongeleerd iemand, zal blijk geven van niet goed na te denken.