Infinitive: result or property as (agreeing) argument

studieniveau: 
2
Filters

The infinitive can function as an agreeing constituent:

  • with the subject (e.g. with καλέομαι ‘to be called’, νομίζομαι ‘to be regarded as’);

  • with the first object (e.g. with καλέω ‘to call’).

Syntactic behaviour

It goes without saying that the infinitive is a nominative in the first case and an accusative in the second, although this is not morphologically apparent. This is because infinitives are neuter, which does not allow for a distinction between the nominative and the accusative.

Example Sentences: 


νόμος “ὅστις δὲ ἀπίλλει τῇ θύρᾳ, ἔνδον τοῦ κλέπτου ὄντος.” — τὸ ἀπίλλειν τοῦτο ἀποκλείειν νομίζεται, καὶ μηδὲν διὰ τοῦτο διαφέρου

Wettekst: Al wie de weg verspert met de deur, wanneer de dief binnen is... — Met dit de weg versperren wordt afsluiten bedoeld, geen discussie daarover.διὰ ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον καὶ αἰσχρὸν λέγεται, τὸ πλέον ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν

En daarom wordt het bij wet onrechtvaardig en schandelijk genoemd, ernaar te streven meer te hebben dan de massa, en [daarom] noemt men dit onrechtvaardigheid.