Dative: beneficiary and malefactive as predicate NP

studieniveau: 
4
Filters
Syntactical Level
Form


τῷ πλήθει τῶν Πλαταιῶν οὐ βουλομένῳ ἤν τῶν Ἀθηναίων ἀφίστασθαι

Het was niet de bedoeling van de menigte der Plateeërs om tegen de Atheners in opstand te komen.


The dative signals a beneficiary or malefactive as a predicate NP if the word in the dative is accompanied by a participle indicating a tendency or aversion.

Example Sentences: 


ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν

Laat ons teruggaan waar we vandaan komen, als het jou belieft.καὶ τῷ μὲν Νικίᾳ προσδεχομένῳ ἦν τὰ παρὰ τῶν Ἐγεσταίων, τοῖν δὲ ἑτέροιν καὶ ἀλογώτερα

Nikias was voorbereid op het nieuws van de Egesteeërs, maar voor de twee andere [generaals] was het bijzonder onverwacht.