Dative: cause as satellite

studieniveau: 
1
Filters
Syntactical Level
Form
Meaning


κτήσει, ἔφη, ἀγαθῶν οἱ εὐδαίμονες εὐδαίμονες

“Want,” zo zei hij, “door het bezit van goede dingen gelukkige mensen gelukkig.”


The dative signals a cause as a satellite.

Lexical usage

This notion often occurs with verbs expressing a frame of mind.

Example Sentences: 


καὶ οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππῆς παρὰ τὸ εἰωθὸς αὐτοὶ (sc. ἔφερον) τὰ σφέτερα αὐτῶν σιτία ὑπὸ τοῖς ὅπλοις, οἱ μὲν ἀπορίᾳ ἀκολούθων, οἱ δὲ ἀπιστίᾳ

De hoplieten en de ruiters [droegen] tegen de gewoonte in hun eigen voedsel terwijl ze onder de wapens waren, sommigen bij gebrek aan dienaars, anderen omdat ze hen niet vertrouwden.ἄλλος γάρ τ’ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις

Want elk man verheugt zich over andere daden.θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδοῖ οἴκοι ἑκάστη

De vrouwelijke goden bleven elk uit schaamte thuis.