Dative: instrument as first or second object

Filters
Syntactical Level
Form
Meaning


μέτρῳ χρῷ

Houd maat.

Ioannes Stobaios, Bloemlezing 3.1.172.61


The dative signals a means as a first or second object with verbs of:

  • using;

  • measuring, estimating, buying, selling... ;

  • punishing.
Example Sentences: 


Κύπρις δὲ νόστον σὸν διαφθεῖραι θέλει, | ὡς μὴ ’ξελεγχθῇ μηδὲ πριαμένη φανῇ | τὸ κάλλος, Ἑλένης οὕνεκ’, ἀνονήτοις γάμοις

Maar Kypris wil jouw terugkeer verwoesten, zodat ze niet veroordeeld zou worden, of de indruk zou geven dat ze de schoonheidsprijs gewonnen heeft met een voor Helena onprofijtelijk huwelijk.ἐλθόντας δὲ τοὺς στρατηγοὺς οἱ ἐν τῇ πόλει Ἀθηναῖοι τοὺς μὲν φυγῇ ἐζημίωσαν

Toen de generaals arriveerden, bestraften de Atheners in de stad hen met verbanning.