Dative: direction as satellite

Filters
Syntactical Level
Form
Meaning


ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει

Want het oude spreekwoord heeft gelijk: Het gelijke zoekt altijd het gelijke op.


The dative signals a direction as an object with verbs of motion, particularly in poetry.

Syntactic behaviour

In contrast with the accusative the dative always expresses a limited, brief movement.
In prose the word in the dative is usually animate, adding to the plausibility of analysing this dative as a dative of interest.

Example Sentences: 


ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν Ἑλλήνων στρατηγοί, ἔλεγε πρῶτος Τισσαφέρνης δι’ ἑρμηνέως τοιάδε

En toen de generaals van de Grieken hen ontmoetten, zei Tissaphernes als eerste via een tolk zulke dingen: ...