Genitive: value/price as satellite

studieniveau: 
1
Filters
Syntactical Level
Form
Meaning


τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάθ’ οἱ θεοί

De goden verkopen ons al het goede tegen de prijs van hard labeur.

Epicharmos, Fragmenten (ed. Diels & Kranz) 36.2


The genitive signals a value or price as a satellite with a verb:

  • of ‘buying’ or ‘estimating’ (with the price in the genitive);

  • of ‘condemning’ (with the punishment in the genitive).

Lexical usage

Buying and estimating (‘for a value of…’)
Buying and hiring


ἀγοράζω ‘to buy’, μίσθόομαι ‘to hire’, ὠνέομαι ‘to buy’

Selling and renting out


ἀποδίδομαι ‘to sell’, ἐργάζομαι ‘to work (for)’, μισθόω ‘to rent out’, πιπράσκω ‘to sell’, πρίαμαι ‘to sell’, πωλέω ‘to sell’

Estimating


ἀξιόω ‘to consider’, τάττω ‘to estimate’, τιμάω ‘to consider’

Condemning (‘to a punishment of…’)

διώκω, κρίνω, τιμάω, ὑπάγω ‘to condemn’ (also often with περί + gen.)
Some fixed expressions:
TBX τιμάω τινὶ θανάτου to condemn someone to death [as jury]
τιμάομαί τινι θανάτου to demand the death penalty for someone [as prosecutor]
τιμάομαί τινος to suggest a punishment for oneself [as the accused]

Example Sentences: 


τῑμᾶται δ’ οὖν μοι ὁ ἀνὴρ θανάτου. εἶεν· ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι;

De man eist dus de doodstraf voor mij. Het zij zo; welke alternatieve straf zal ik jullie dan voorstellen, heren Atheners?Θεμιστοκλέᾱ δ’, ὃς ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος αὐτοὺς κατεναυμάχησε, τῶν μεγίστων δωρεῶν ἠξίωσαν;

En Themistokles dan, die hen in dienst van Griekenland in een zeeslag versloeg, achtten zij hem de grootste geschenken waardig?