Genitive: material/contents as modifier

studieniveau: 
1
Filters
Syntactical Level
Form
Meaning


ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο | ἕστασαν

Binnen stonden vaten met oude wijn, die zoet was om te drinken.


The genitive signals a material or contents as a modifier.

Syntactic behaviour

It can be argued that this is in fact a genitive of totality, as, among others, Rijksbaron and others (2000), suggest.

Example Sentences: 


εὔφλεκτα δὲ τὰ πρόθυρα αὐτῶν, φοίνικος μὲν αἱ θύραι πεποιημέναι, ἀσφάλτῳ δὲ ὑπεκκαύματι κεχριμέναι

Hun portalen zijn licht ontvlambaar, want de deuren zijn van palmhout gemaakt, en met bitumen, een brandstof, ingesmeerd.τότε γοῦν οὕτως ἐν ὀλίγῳ πολλοὶ ἔπεσον ὥστε εἰθισμένοι ὁρᾶν οἱ ἄνθρωποι σωροὺς σί̄του, ξύλων, λίθων, τότε ἐθεάσαντο σωροὺς νεκρῶν

Die dag sneuvelden in elk geval zoveel mannen op korte tijd, dat de mensen die gewoon waren om hopen graan, hout en stenen te zien, dan hopen dode lichamen aanschouwden.τῶν δ’ Ἀθηναίων οἱ μὲν πλεῖστοι διεφθάρησαν ἐν ταῖς λατομίαις ὑπὸ νόσου καὶ διαίτης πονηρᾶς, εἰς ἡμέραν ἑκάστην κοτύλας δύο κριθῶν λαμβάνοντες καὶ μίαν ὕδατος.

Most of the Athenians perished in the stone quarries of hunger and deprivation, with a daily ration of two cotyls of barley and one cotyl of water.