Genitive: identity as modifier

Filters
Syntactical Level
Form
Meaning


The genitive signals an additional explanation or specification as a non-obligatory modifier.

Translation tips

Bemerk dat we een dergelijke constructie (met name: een van-bepaling) in het Nederlands ook vaak gebruiken in de omgangstaal: ‘Waar ligt dat boek (van) ‘De helaasheid der dingen’ ook alweer?’ Het voorzetsel van heeft hier de waarde van een gelijkheidsteken.

Syntactic behaviour

The word in the genitive often supplies additional information (as an ‘epexegetical genitive’) with:

  • an infinitive with an article in the genitive;
  • a collective noun or a group of countable entities.


If the word in the genitive is a proper noun it often has the force of an apposition (e.g. τὸ ὄρος Ῥοδόπης ‘the Rhodope Mountains’).

Frequential information

In dichtkunst is deze constructie vrij frequent, maar ze is eerder zeldzaam in proza (Kühner & Gerth 1898: 264-265).

Example Sentences: 


καττάδε δοκεῖ τᾷ ἐκκλησίᾳ τῶν Λακεδαιμονίων ξυμβαλέσθαι ...

Gegeven het volgende lijkt het erop dat de vergadering van de Lakedaimoniërs besluit...ἀφικόμενοι ἐς Κέρκυραν ἐστράτευσαν μετὰ τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ ὄρει τῆς Ἰστώνης Κερκυραίων καθιδρυμένους

Na hun aankomst op Korfoe zetten zij samen met de inwoners van de stad een veldtocht op touw tegen de groep Kerkyreeërs die haar kamp opgezet had op de berg Istone.ἀμαθίᾱ ἡ τοῦ οἴεσθαι εἰδέναι ἃ οὐκ οἶδεν

De onwetendheid, te denken dat men weet wat men niet weet...