Genitive: property as modifier

Filters
Syntactical Level
Form


ἀετὸς εἰς γᾶν ὣς ὑπερέπτα, | λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανός

Als een adelaar vloog hij over het land, bedekt door zijn sneeuwwitte vleugel.


The genitive signals a property as a modifier, albeit mainly in poetry.

Example Sentences: 


οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν

Maar een klein aantal van hen, die dezelfde mening als Peithias toegedaan waren, vluchtten naar de Atheense triëre, die nog voor anker lag.Ἑλλάδος εὐίππου πύργους | καὶ τείχη χόρτων τ’ εὐδένδρων | ἐξαλλάξασ’ Εὐρώπᾱν, | πατρῴων οἴκων ἕδρας

Nu ik de burchten en wallen van Griekenland met zijn goede paarden verlaten heb en Europa met zijn dicht beboste graslanden, de plek van mijn voorvaderlijke huis.